Clubinformatie

De Tennisclub Annen is in 1970 opgericht en ligt aan de Kruisakkers naast de voetbalvelden. De vereniging wil een tennisontmoetingsplaats zijn. We richten ons dus op recreatieve spelers maar natuurlijk nemen we ook met een aantal teams deel aan de KNLTB competitie en wordt er het gehele zomer seizoen tennisles gegeven voor iedereen.
De vereniging staat open voor inwoners van Annen en omgeving. Het hele jaar kan een lidmaatschap worden aangevraagd bij de ledenadministratie. Zie ook op het menu ‘lidmaatschap‘. De vereniging bestaat uit ruim 225 leden (circa 50 jeugdleden) en wij zijn aangesloten bij de KNLTB. De vereniging beheert 4 gravelbanen (buiten) met verlichting en bezit een kantine die door de leden via roulatie wordt gerund.
Door het jaar heen worden tal van activiteiten aangeboden variërend van toss ochtenden/avond, een interne vrijdagavond-mixed dubbel competitie en clubkampioenschappen. Daarnaast doen verschillende teams mee aan de KNLTB competitie. Het meest wordt echter gebruik gemaakt van onze mogelijkheid om vrij te spelen d.m.v. het afschrijven van banen. De praktijk leert dat wij altijd ruimte hebben en er niet of nauwelijks gewacht hoeft te worden. De club heeft dan ook geen wachtlijst voor nieuwe leden.

De mogelijkheid bestaat om tegen een geringe vergoeding van € 5 voor senioren en € 2 voor junioren per dag een introducé te laten mee spelen. Voor de jeugdleden worden er meerdere evenementen georganiseerd door onze actieve jeugdcommissie. Een groot deel van onze leden bestaat echter uit 50+. Ook hiervoor worden speciale activiteiten georganiseerd.
Het onderhoud van de banen wordt voor een groot deel verzorgd door onze groundsman en de technische commissie. Maar natuurlijk draagt iedereen er aan bij dat de banen in een goede conditie blijven. De informatievoorziening wordt geregeld via deze website.
Binnen de TC Annen bestaat bij seniorleden de verplichting om vrijwilligerswerk te verrichten. Waarom? Het plezier in tennissen en het gebruikmaken van de vele voorzieningen die TC Annen biedt zijn alleen mogelijk wanneer de leden (iets) meer doen dan uitsluitend tennissen. De vereniging kan slechts bestaan dankzij die extra inzet. Alle seniorleden wordt daarom gevraagd iets extra’s in de vereniging te investeren. De TC Annen draait – met uitzondering van de trainer, het schoonmaken van de kantine en het speelklaar maken en onderhouden van de banen door de groundsman – volledig op vrijwilligers. De vereniging kan het zich niet permitteren om voor al het nodige werk betaalde krachten in te huren.
Werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, omvatten onder meer: bestuurswerk, commissiewerk, kantinedienst, onderhoud van tennispark en kantine, het beheer van de website en het regelen van sponsoring. De verplichting tot vrijwilligerswerk is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Leden die echter geen vrijwilligerswerk willen verrichten, betalen bovenop de contributie een vrijwilligersbijdrage van € 25 en zijn dan vrijgesteld.

Bestuur

De TCA heeft een verenigingsstructuur met een dagelijks bestuur bestaande uit 3 leden.
De vergaderingen van het bestuur worden zo veel mogelijk bezocht door de voorzitters van de commissies.
Minimaal 1 keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:

Fija Luten Voorzitter  
Hanneke Holtman Secretaris 06-24762852
Martijn Rienks Penningmeester 06-24648016

 

In 2023 is het beleidsplan voor de komende 5 jaar vastgesteld, deze kunt u vinden: Beleidsplan (PDF)

Kantine Commissie

De Kantine Commissie (KC) draagt zorg voor het sociale gebeuren binnen de vereniging en is met name gericht op het organiseren van activiteiten in en rondom de kantine (het Theehoes). Hierbij staat het leveren van gezelligheid op de eerste plaats.
De KC draagt onder meer zorg voor de inkoop van alle benodigdheden voor het Theehoes en regelt de indeling van de kantine- en vrijwilligersrooster. Het Theehoes draait met hulp van eigen leden en is geopend op competitiedagen, tijdens toernooien, clubkampioenschappen, op de wekelijkse tossavond (woensdag) en tossochtenden (zondag en dinsdag), op de vrijdagavondmix-competitie en tijdens speciale evenementen.

De kantine commissie bestaat uit de volgende personen:

Rob Muizer Voorzitter 06-41545939
M. van Dijk Lid 06-46080123

Opgeven voor een kantinedienst gebeurt via het vrijwilligerrooster. Bij verhindering dien je zelf voor een plaatsvervang(st)er te zorgen (van 18 jaar en ouder) door je dienst te ruilen met een dienst van een ander lid. Dit kan ook via het vrijwilligersrooster. Als dat niet lukt: neem -vooral tijdig!- contact op met de KC (zie boven).

In het Theehoes vind je een lijst met instructies (“huishoudelijke mededelingen”) betreffende het verzorgen daarvan en er zijn altijd wel mensen die het óók weten, want bijna iedereen heeft wel eens kantinedienst gedraaid!
Alle consumpties worden genoteerd op de briefjes die achter de bar liggen. Gezien het belang van de kantine-inkomsten voor de vereniging is correct en tijdig afrekenen noodzakelijk. Poffen is niet toegestaan en pinnen heeft de voorkeur.
Degene, die kantinedienst heeft, mag twee consumpties op kosten van de vereniging nemen. Alle overige aanwezigen dienen te betalen voor alle consumpties.

Jeugd Commissie

De jeugd commissie bestaat uit de volgende personen:

Rik Bruggeman Voorzitter
Esther Dijksma Lid
Margot Bruggeman-den Uyl VCL jeugd
Gieneke Rienks Lid
Lydian Tuinman Teamcaptain
Annen 1
Jongens Geel
06-53307485

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het onderhoud en het technisch beheer van het gehele tennispark. De TC is ook op grond van de gebruikersvergunning, verleend door de Gemeente, verantwoordelijk voor veiligheidszaken op en rond de banen en in en rond het clubhuis.

De technische commissie bestaat uit de volgende personen:

Erik Dijkema Voorzitter 0592-269588
Johan Zeubring Lid 0592-271009
Barry Schuiling Lid

De baan commissie bestaat uit de volgende personen:

Rob Muizer 06-41545939
M. van Dijk 06-46080123
Erwin Schoo 06-51252922

Voorjaarsbeurt

Voor 1 april wordt de bovenlaag van het gravel vernieuwd. Dit moet zorgvuldig gebeuren om daarmee de levensduur van de banen zo lang mogelijk te laten zijn.
De TC zorgt er elk jaar voor dat (indien het weer het toelaat) de banen rond 1 april speelklaar zijn.

Baanverlichting

We hebben een vergunning van de gemeente Aa en Hunze om dagelijks tot maximaal 23:00u licht te voeren op de tennisbanen. De verlichting van de banen kan handmatig en per veld worden in en uit geschakeld in de hal van de tenniskantine. Dit is alleen mogelijk wanneer U lid bent van TCA en een geldig KNLTB pasje heeft. Voor gedetailleerde gebruiksaanwijzing zie de instructies op de toegangsdeur.

Om 23:00u gaat het licht automatisch uit. Alleen met een tijdelijke vergunning kan afgeweken worden van bovenstaande tijden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het (laten) aanvragen van tijdelijk vergunningen . De TC is verantwoordelijk voor het programmeren van de tijdklokken van de baanverlichting.

Sproeisysteem

Om ervoor te zorgen dat de banen het hele seizoen goed blijven is het noodzakelijk regelmatig te sproeien. Het sproeisysteem werkt automatisch.
Op warme zomerdagen zorgt de TC er indien nodig voor dat de banen extra besproeid worden.
De sproeikoppen van het sproeisysteem zijn storingsgevoelig. In de winter wordt het water uit het sproeisysteem verwijderd om bevriezing te voorkomen. De TC is verantwoordelijk voor het programmeren van de tijdklokken van het sproeisysteem.

Dagelijks onderhoud

De TCA heeft een prachtig park tussen de bomen en met veel groen. Het park is daarmee vrij onderhoudsintensief. U moet hierbij denken aan blad verwijderen, vegen, onkruid wieden, snoeien en bouwkundige en opruim klusjes. De leden kunnen de technische commissie helpen met het onderhoud. De TC is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele tennispark.

Veiligheid tennispark

Theehoes TCA heeft een gebruiksvergunning van de gemeente Aa en Hunze. Daartoe zijn er brandblussers en noodverlichting aangebracht. Ook is er een doorgang tussen het terras voor het theehoes en het voetbalveld. Dit is noodzakelijk voor brandweer en ambulancediensten. De TC is er verantwoordelijk voor dat de brandblussers op tijd gecontroleerd worden en de noodverlichting, vluchtroutes en waterafvoeren goed werken.

Baanonderhoud

De TC kan alleen samen met de gebruikers van de banen zorg dragen voor het behoud van de banen gedurende het seizoen. Zolang er na regenval plassen op de banen staan, mag er niet op worden gespeeld en ook niet worden gesleept. Het is uitsluitend toegestaan om met licht geprofileerde tennisschoenen te spelen.
Het is noodzakelijk dat de banen worden geveegd voordat ze worden besproeid. De gehele baan – dus ook de uitloopruimtes achter en naast het speelveld – moeten na het spelen worden gesleept volgens het voorschrift dat boven de bezems of sleepnetten hangt. Na het slepen moeten ook de lijnen worden geveegd. De bezems of sleepnetten, moeten aan de rode haken achter de banen worden opgehangen. De lijnvegers moeten met de borstel naar boven in de rood gekleurde buizen worden geplaatst. De leden van de TC beslissen of er wel of niet op de banen kan worden gespeeld. Indien de netten omlaag hangen of verwijderd zijn, mag er niet op de banen worden gespeeld. De TC zorgt dat de doorlaatbaarheid voor het water in orde blijft, er gravel wordt verwijderd of toegevoegd en de banen gedurende het seizoen zo vlak mogelijk blijven.

Reparaties

Als er tijdens het seizoen iets van technische aard gerepareerd moet worden op het tennispark dan zorgt de TC daarvoor. Voor zeer dringende gevallen kan een TC-lid gebeld worden.

Vragen of opmerkingen?

Indien er vragen of opmerkingen zijn dan horen we het graag.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Toernooi Commissie

De toernooi commissie bestaat uit de volgende personen:

Erwin Schoo Voorzitter 06-51252922
Annette van Hattem Lid 06-42710825
Mariët Bloemhof Lid 06-30386645
Koos Brongers Lid

De Toernooi Commissie houdt zich o.a. bezig met de organisatie van het jaarlijkse Marvel Open toernooi.

Wedstrijd Commissie

De wedstrijdcommissie is de commissie die er mede voor moet zorgen dat de leden met enthousiasme naar de baan gaan. De wedstrijdcommissie houdt zich bezig met tenniscompetitie, clubkampioenschappen en het recreatieve tennis (interne toernooien en tossavonden).

De wedstrijd commissie bestaat uit de volgende personen:

Saskia Boeijink Voorzitter
06-52173416
Tom Verschoor Lid 06-13709115
Heleen Klinkers Lid
Femmie Mulder Lid 06-18302307
Wilco Wels Lid
Niels Valkenburg Lid
Clara Klinkers VCL

Tossen

Bij het “tossen” staat gezelligheid voorop: een uitstekende manier voor nadere kennismaking met andere leden en voor het vinden van partners voor een tennisafspraak. Het is uiterst geschikt voor nieuwe leden en het is ook geschikt om leden van verschillend niveau met elkaar te laten tennissen!

Dinsdagochtend toss

Deze toss begint om 10.00 uur en eindigt om 12.30 uur. Om 09:30 uur staat de koffie klaar. Er worden lootjes getrokken met en tegen u dan mag spelen. In principe altijd viertallen. Na een half uur wordt er opnieuw geloot

Woensdagavond toss (oneven weken)

Deze toss begint om 19.00 uur en eindigt op zijn laatst om 23.00 uur. Deelname aan de woensdagavondtoss staat vrij voor alle leden vanaf 14 jaar; jongere jeugdleden mogen de eerste woensdag van de maand meedoen. De minimum leeftijd is dan 12 jaar. De WC heeft op deze avond de beschikking over alle banen.
Alleen in de oneven weken (zie ook de kalender) wordt er op woensdagavond getosst.

Vrijdagavondmix competitie

In het voorjaar en in het najaar wordt onderling de mix competitie gespeeld. De deelname staat vrij vanaf 17 jaar. De wedstrijden zijn aan spelregels onderworpen.

Deelname aan de overige toernooien staat in het algemeen vrij vanaf 14 jaar, tenzij nadere regels wordt aangegeven die zijn goedgekeurd door de ledenvergadering.

50+ Commissie

De 50+ commissie coördineert de aanmeldingen van de clubleden die willen deelnemen aan de eendaagse Senior Plus toernooien die door de Regio Groningen Drenthe van de KNLTB worden georganiseerd.

De 50+ commissie bestaat uit de volgende personen:

Roelie Wolf Voorzitter

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt uitgevoerd door:

Hanneke Holtman Ledenadministratie 06-24762852

Verandering van gegevens graag z.s.m. via email doorgeven.

Tennislessen

Sinds oktober 2023 verzorgt Tennisschool Westlaren de lessen voor TC Annen.
Opgeven voor de zomertrainingen kan via de nieuwe website van Tennisschool Westlaren.
De lessen zullen dan gegeven worden door één van de tennisleraren van onze tennisschool, te weten Lex de Groot, Joa Maliangkay, Kjell de Hek of Ward van ’t Hoenderdaal.

Opgeven voor de zomertraining kan zoals gezegd via de nieuwe site: tennisschoolwestlaren.nl
Ga naar de tab “Aanmelden”en vul het aanmeldformulier in of klik .

We zullen dan snel reageren op de aanmeldmail en zullen je zo spoedig mogelijk indelen in de juiste trainingsgroep. We proberen natuurlijk zo veel mogelijk aan ieders wensen te voldoen.

TC Annen zomertraining 2024 lesgeld

Senioren
zomertraining 4 personen 15 keer buiten 1 uur €255,00 Eenmalig
Junioren
Zomertraining 8 personen 15 keer buiten 1 uur € 74,25 Per kwartaal
Zomertraining 8 personen 15 keer buiten 1,5 uur € 111,50 Per kwartaal
Zomertraining 4 personen 15 keer buiten 1 uur € 148,50 Per kwartaal
Zomertraining 4 personen 15 keer buiten 1,5 uur € 223,00 Per kwartaal

Mocht je vragen hebben over de indeling dan kun je altijd mailen naar info@tennisschoolwestlaren.nl of bellen of appen naar 06-14575486.

Hopelijk zien we jullie allemaal terug op de tennisbaan deze zomer !

Met sportieve groet,

Ward van ’t Hoenderdaal
Eigenaar Tennisschool Westlaren

Webmaster

De website wordt onderhouden door:

Enrico Hanenbergh Webmaster

Wijzigingen graag per email doorgeven.

Privacyverklaring AVG

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@tc-annen.nl

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Tennisclub Annen (TCA), gevestigd te ’t Veld 12, 9468 GS  ANNEN, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40045566.