Lidmaatschap

Je kunt je aanmelden als lid door op de onderstaande knop te drukken. Daar treft je het aanmeldingsformulier aan dat je kunt invullen en digitaal kunt opsturen naar Hanneke Holtman die onze ledenadministratie verzorgt.

Het lidmaatschap van de Tennisclub Annen is persoonsgebonden en wordt na éénmalige aanmelding jaarlijks stilzwijgend één jaar verlengd. Het contributiejaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Voor regels met betrekking tot opzeggen zie verder hieronder.

Contributie

Word je lid na 1 juli dan geniet je 50% korting op het lidmaatschapsgeld van het 1e jaar.
Gezinnen met drie of meer TCA leden komen in aanmerking voor gezinskorting. Voor elk derde én daaropvolgende lid (jeugdlid of seniorlid) van 1 gezin, wonend op 1 adres, bedraagt de korting € 10,-. De korting geldt alleen voor de lidmaatschap van een volledig jaar en wordt verrekend bij de contributie-inning. Voorbeeld: voor een gezin met 2 seniorleden en 2 jeugdleden bedraagt de totale korting 2x € 10,-. Voor een gezin met 1 seniorlid en 2 jeugdleden bedraagt de korting 1x € 10,-.

De contributie wordt rond 23 mei van het nieuwe seizoen via automatische incasso geïnd.

De contributie voor 2023 bedraagt:

  • € 110, – voor seniorleden. Men is seniorlid als men bij aanvang van het kalenderjaar 17 jaar of ouder is
  • € 55,- voor jeugdleden
  • Kosten betalingsherinnering € 1,50
  • Eenmalig inschrijfgeld nieuwe leden: € 10,- voor seniorleden € 5,- voor jeugdleden

Vrijwilligerswerk

Binnen de TC Annen bestaat bij seniorleden de verplichting om vrijwilligerswerk te verrichten.
Waarom? Het plezier in tennissen en het gebruikmaken van de vele voorzieningen die TC Annen biedt, zijn alleen mogelijk wanneer de leden (iets) meer doen dan uitsluitend tennissen.

De vereniging kan slechts bestaan dankzij die extra inzet. Alle seniorleden wordt daarom gevraagd iets extra’s in de vereniging te investeren.
De TC Annen draait- met uitzondering van de trainer, het schoonmaken van de kantine en het speelklaar maken van de banen- volledig op vrijwilligers. De vereniging kan zich niet permitteren om voor het vrijwilligerswerk betaalde krachten in te huren.
Werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd omvatten onder meer: bestuurswerk, commissiewerk, kantinedienst, onderhoud van tennispark en kantine, het beheer van de website, redactiewerk en sponsoring.

Elk jaar wordt via e-mail een lijst met vrijwilligerstaken rondgestuurd via welke men zich voor één of meer taken op kan geven.
Wie geen vrijwilligerswerk voor de vereniging wil doen betaalt jaarlijks bovenop de contributie een vrijwlligersbijdrage van € 25,-

Opzeggen

Opzeggingen dienen altijd uiterlijk 1 december voorafgaand aan het contributiejaar te gebeuren bij de ledenadministratie.

Is de opzegging niet tijdig ontvangen, dan wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd en zal de gehele contributie voor dat jaar in rekening worden gebracht.