Club van 50

Draag jij TCA een warm hart toe? Een beetje meer doen voor je (oud)kluppie? Vriend van TCA? Met z’n allen meer mogelijk maken en de Club een extra impuls geven? Dan is de Club van 50 geknipt voor jou !!!!

Doel

De Club van 50 bestaat uit leden en oud-leden, die Tennis Club Annen een warm hart toedragen. Het doel van de Club van 50 is om financiële middelen bij elkaar te brengen om extra (bovenop de begroting) faciliteiten voor de tennisvereniging te kunnen realiseren of extra activiteiten binnen de Club te ondersteunen, bevorderen en te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen van een toeschouwerstribune, een tennis en/of trainingskamp voor de jeugd, clinic met topspelers of een ballenkanon en service snelheidsmeter. Hiermee geven zij TCA wat meer financiële armslag. Met andere woorden, heel TCA profiteert van de opbrengsten van de Club van 50. Voor het bedrag van € 50,00 per jaar (of een veelvoud daarvan) word je lid van deze Club. Lidmaatschap duurt minimaal 1 jaar. De Club van 50 zal vooralsnog bestaan uit alleen (oud)leden van de TCA. Zie verder het huishoudelijk reglement.

Wat betekent het voor jou om lid te zijn van de Club van 50?

Je steunt Tennis Club Annen, je bent een vriend van TCA, je krijgt een vermelding op het bord van de Club van 50 in de kantine en op de TCA website, je heeft medezeggenschap over de besteding van de opbrengst, je wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Club van 50 en je ontvangt natuurlijk eeuwige roem!!

Besteding

Een keer per jaar wordt door de Club van 50 een receptie / gezellige bijeenkomst georganiseerd met als doel een bestemming te bepalen voor het binnengekomen geld. Het kan ook zo zijn dat er aan meerdere projecten geld wordt besteed maar dit is afhankelijk van de beslissing van de meerderheid van de leden van de Club van 50. De opzet is dat elk lid van de Club recht heeft om zijn/haar stem uit te brengen. Het is de bedoeling dat er elk jaar voor (een) andere activiteit(en) ter ondersteuning van de vereniging wordt gekozen.

Een mooi en succesvol project dat door de Club van 50 is gefinancierd is de tribune van baan 1. Naast ’t Theehoes en terras is deze tribune een populaire plek op het park waar men omringd door andere toeschouwers en gezelligheid vanuit een iets hoger gezichtspunt de wedstrijden nog beter kan bekijken.

Hieronder een foto van de tribune en een deel van de mensen die hebben meegeholpen met de realisatie:

Organisatie

De Club van 50 heeft een eigen bestuur, opgezet als een TCA commissie. De leden van de Club van 50 en het bestuur vormen samen de Club van 50. Het TCA bestuur heeft zelf een actieve rol in de werving van nieuwe Club van 50 leden. Het bestuur van de Club van 50 bestaat uit Ineke Fial, voorzitter en Hanneke Holtman, secretaris.

Interesse/Contact?

Wil je meer informatie?  Stuur dan een email naar de Club van 50. Gebruik dit adres ook voor het opzeggen (vóór 1 december).
Als je direct wilt aanmelden of de reglementen wilt nalezen druk dan op een van de onderstaande knoppen.

Huidige leden club van 50

Cunni Boonstoppel
Gea Bloemert
Harm Prins
Marc van Dijk
Enrico Hanenbergh
Annette van Hattum
Tijs Hogendorf
Gerard Kuitse
Rob Muizer

Willem Reints
Erwin Schoo
Tamme Sijpkes
Radboud Bisschop
Hanneke Holtman
Ineke Fial
Fija Luten
Erik de Groot
Rolf Buining
Jan Hunderman

Arjan  Janse
Martijn Rienks
Bas Wijnbergen
Gerard van Eerden
Johan Zeubring
Frans Wigchering
Arjan de Jonge
Bas Broekman
Karl Pladdet