Aanmelden Club van 50

  VOORLETTERS (verplicht)

  VOORNAAM

  ACHTERNAAM (verplicht)

  GESLACHT (verplicht)
  VrouwMan

  STRAAT EN HUISNUMMER (verplicht)

  POSTCODE EN WOONPLAATS (verplicht)

  EMAIL (verplicht)

  TELEFOONNUMMER

  JAARLIJKSE DONATIE (€50,- OF VEELVOUD)

  IBAN REKENINGNUMMER (verplicht)

  REKENINGHOUDER (verplicht)

  EVENTUELE OPMERKINGEN

  Ik verleen, tot wederopzegging van het lidmaatschap, machtiging aan de Tennis Club Annen om de bovengenoemde jaarlijkse donatie medio juni van mijn rekening af te schrijven