Aanmelden Club van 50

VOORLETTERS (verplicht)
VOORNAAM
ACHTERNAAM (verplicht)
GESLACHT (verplicht)
VrouwMan
STRAAT EN HUISNUMMER (verplicht)
POSTCODE EN WOONPLAATS (verplicht)
EMAIL (verplicht)
TELEFOONNUMMER
JAARLIJKSE DONATIE (€50,- OF VEELVOUD)
IBAN REKENINGNUMMER (verplicht)
REKENINGHOUDER (verplicht)

EVENTUELE OPMERKINGEN

Ik verleen, tot wederopzegging van het lidmaatschap, machtiging aan de Tennis Club Annen om de bovengenoemde jaarlijkse donatie medio juni van mijn rekening af te schrijven