Geachte TCA-leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Op maandag avond 18 maart 2024 om 20.00 uur in de kantine.

AGENDA

Als bij aanvang van de vergadering het volgens de statuten voor besluiten het vereiste aantal leden niet aanwezig is zal direct een nieuwe vergadering met ongewijzigde agenda worden gehouden waarop bindende besluiten kunnen worden genomen.

 1. Openingswoord door de voorzitter en ingekomen stukken
 2. Notulen van de Ledenvergadering van 2023
 3. Highlights 2023
 4. Verandering bestuursleden
 5. Financieel verslag over het jaar 2023
 6. Verslag Kascommissie en voorstel tot decharge van de penningmeester

De kascommissie bestaat uit Rolf Bloem & Margot Boersma.
Benoeming nieuwe kascommissie.

 1. Begroting 2024
 2. Voorstel nieuwe keuken
 3. Nieuw contract met Ward
 4. Beleidsplan  & actieplan
 5. Invulling plannen 2024 van de commissies
  a)Technische commissie
  b)Wedstrijdcommissie
  c)Jeugdcommissie
  d)Kantinecommissie
  e)Sponsorcommissie
 6. Vrijwilligersrooster

Voor 2024 geldt dat ieder lid vanaf 18 jaar 4 vrijwilligers punten moet verrichten of kan dit afkopen voor een bedrag van 50,- euro. Dit is een verhoging t.o.v. 2023 (toen nog 25 euro). Per vrijwilligerspunt is dit 12,50 euro.
Indien er voor eind oktober geen 4 punten vervult zijn of afgekocht is, krijgt het TCA-lid een betaalverzoek van de penningmeester. Het vrijwilligersrooster wordt aan het begin van het seizoen in de nieuwe KNLTB clubapp geplaatst.  Ieder lid  is zelf verantwoordelijk voor het inplannen en uitvoeren van zijn/haar taken in het vrijwilligersrooster.

 1. Rondvraag en sluiting

Het bestuur