Geen lustrumfestiviteiten vorig jaar, toen onze tennisvereniging haar 50-jarig bestaan wilde vieren. En ook dit jaar kon het lustrum geen doorgang vinden. De reden is alom bekend: het coronavirus. Bert Huisman en Henk Hellema waren echter al geruime tijd bezig met het maken van een boekje waarin een (historisch) beeld van de vereniging wordt geschetst. Dat boekje was klaar, maar wanneer kon dat worden uitgereikt?
Dat gebeurde zaterdagmiddag 28 augustus. Onder de belangstelling van zo’n 50 (oud-)leden werd het eerste exemplaar van het TCA-lustrumboek door Henk overhandigd aan Rika Pathuis. Rika is als lid het langst aan onze vereniging verbonden, in 2020 was dat 50 jaar.

V.l.n.r. Henk, Rika en Bert

Onze voorzitter John Brinkkemper was zeer verheugd, dat het lustrumboek nu eindelijk aan alle leden kan worden uitgedeeld. Hij bedankte beide samenstellers voor hun inzet. Volgens Henk hadden Bert en hij het lustrumboek met veel plezier gemaakt, maar had dat wel de nodige tijd én vooral veel geduld gekost. Henk wees erop dat het lustrumboek goed bewaard moet worden. ‘Er zitten leuke vragen in voor een quiz in 2025, wanneer TCA 55 jaar bestaat.’ In haar dankwoord schetste Rika een beeld van de eerste jaren van haar lidmaatschap. ‘Ik heb er veel vrienden aan overgehouden’. Een drankje en een hapje completeerden een zeer gezellige bijeenkomst.
Wie niet bij de uitreiking aanwezig kon zijn, kan het lustrumboek afhalen in de kantine tijdens de openingsuren: dinsdagmorgen, woensdagavond en vrijdagavond en alle avonden en twee zaterdagen tijdens de clubkampioenschappen (13 tot en met 25 september). Het lustrumboek wordt de leden(huishoudens) gratis aangeboden.

Aandachtige toehoorders