Vanwege de verwachte drukte was er buiten plaats gemaakt voor de vergadering.
Helaas buiten het bestuur namen slechts 7 mensen de moeite om te komen.
Mogelijk dat corona hier toch een oorzaak van was.
Maar we konden nu gewoon wel ver genoeg van elkaar afzitten.

De financiën werden goedgekeurd. John bedankte penningmeester Jantinus Aalders voor zijn geweldige tijd die hij penningmeester was. Helaas gaat hij verhuizen maar wij zijn dankbaar voor wat hij voor de club heeft betekend.

Hij wordt opgevolgd door Martijn Rienks en daar heeft het hele bestuur alle vertrouwen in.

Secretaris Roelie Wolf en voorzitter John Brinkkemper werden herkozen en zullen nog een jaar aan blijven.

Erik Dijkema kon mededelen dat de kasten in de dameskleedkamer binnenkort worden afgemaakt.
Mede door corona en ziekte was de laatste eindfase nog niet afgewerkt.

Gerrit Koopmans nam na 17 jaar afscheid van de Technische Commissie.
Hij heeft behoorlijk veel werk voor de club verricht en zo iemand noemt men een verdienstelijk lid.
Onder applaus van de vergadering werd hij dan ook benoemd tot Lid van Verdienste.

Het 50-jarig bestaan kon helaas niet gevierd worden.
Er is besloten om nu het 55-jarig bestaan uitbundig te vieren.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan is er een jubileumboekje gemaakt.
Een prachtig en prettig leesbaar boekje.
Op zaterdag 28 augustus van 16.00 uur -18.00 uur kunt u dit boekje gratis ophalen bij de kantine.
De auteur Henk Hellema zal dan het eerste boekje feestelijk uitreiken.

Noteer dit in uw agenda want dit mag u niet missen.