Beste leden,

U heeft allemaal per mail bericht gehad dat er een aantal evenementen niet doorgaan of zijn uitgesteld. U zult dit ongetwijfeld begrijpen.
De tennisbond wil liefst dat er half mei weer wordt gespeeld. Maar als je tot 1 juni maar met 3 mensen samen mag zijn en kantines verplicht dicht zijn dan wordt dat een heel moeilijk verhaal.
Wij zullen er maar van uitgaan dat ze begin april een wijs besluit nemen.

Natuurlijk staat iedereen te trappelen om weer te gaan tennissen. De banen liggen er prachtig bij mede door de bekwame en liefdevolle verzorging van Mark van Dijk en Rob Muizer.
De tuinen liggen er ook alweer heel mooi bij. Dit jaar zullen er ook heel veel lelies gaan bloeien. Een geschenk van onze akkerbouwer/leliekweker Frans Wichering die ze samen met
Martijn Rienks zelf vakkundig heeft gepoot. Uiteraard onze hartelijke dank.

Het was de bedoeling dat op ons geplande jubileumfeest o.a. het gedenkboekje van 50 jaar TC Annen zou worden uitgedeeld. Henk Hellema en Bert Huisman hebben hier al heel veel uren aan gewerkt. Door hun vakkundigheid en gedrevenheid kunt u ervan uitgaan dat het een lust voor het oog en de ziel zal worden.Helaas ook dit feest gaat niet door en is uitgesteld tot 20 juni 2021

Wel is er besloten dat dit boekje wel z.s.m. wordt uitgedeeld en krijgt u nog bericht wanneer u dit boekje kunt ophalen in de kantine. Wij zullen er een gezellige middag van maken.
De verbouwing van de kleedkamers is nog in volle gang. Natuurlijk is dat altijd meer werk als gepland maar het wordt echt een mooi geheel.

Ik hoop u allen weer in gezondheid terug te zien want dat is natuurlijk het
belangrijkste wat er is.

John Brinkemper