Korte samenvatting van de ALV OP 20 maart.

Tijdens zijn openingswoordje spreekt voorzitter John B. zijn dankbaarheid uit naar alle werkers op de Doe-Dag van 16 Maart. Het regende aan één stuk door. Er hadden zich maar liefst 16 mensen opgegeven. Gezien de weersomstandigheden werden er eigenlijk maar 10 verwacht. Maar er kwamen er maar liefst 28! Er is die dag echt heel hard gewerkt. De kantine is weer van binnen en van buiten schoon. Het dak is gereinigd. De takken zijn naar de hakselaar gebracht. Alle blad is afgevoerd. En er is begonnen met de bouw van een tribune achter baan 4.

Rik B deelt namens de jeugdcommissie mee dat het heel goed gaat met het jeugdbestand. We zitten al bijna op de 50 leden. Welpentennis-Mentortennis – Jeugdcompetitie enz. gaat allemaal weer gewoon door. Alleen zijn er op zaterdag geen jeugdteams meer. Wel meerdere op de zondag.

Rob M. vertelt dat het goed gaat met de kantineomzet maar dat er wel meer commissieleden bij moeten komen indien mogelijk. Deze commissie neemt naeen flink aantal jaren afscheid van Tijs Hogendorf wegens verhuizing.

Erik Dijkema van de Technische Commissie spreekt eerst zijn dank uit voor Jan Blaauw die plots heeft bedankt. Hij is heel veel jaren bijzonder actief geweest en hij hoopt dat Jan ooit zal wederkeren. Ook deze commissie heeft meer leden nodig. Zij krijgen nu vooral extra ondersteuning van de zgn. maandagochtend groep.
Daarna legt hij duidelijk uit waarom wij de kleedkamers-douches en toiletten moeten vervangen. Dit brengt de nodige kosten met zich mee. Maar de voltallige vergadering gaat akkoord. Helaas maar 23 man maar zeker rechtsgeldig.

Het Marvel Open toernooi zal dit jaar voor de 11e keer plaatsvinden. Om dezelfde reden als Tijs is Paulien Jelijs uit deze commissie gestapt. Mede door haar inbreng is dit één van de meest succesvolle toernooien uit de wijde omgeving.

Ben Stork neemt afscheid als ledenadministrator. Dit heeft hij maar liefst 12 jaar achtereen op zeer vakkundige wijze gedaan. Met toestemming van de vergadering is Ben terecht benoemd tot Lid van Verdienste. Zijn naam prijkt nu op een bal in de vitrinekast. Tevens kreeg hij een mini whisky proeverij mee naar huis hetgeen hij duidelijk op prijs stelde.

Erwin Schoo was door werkzaamheden verhinderd maar werd bekwaam vervangen door Saskia Hammega. Er zijn geen zaterdagteams meer. Maar op zondag 2 mixteams en een Herenteam. Op donderdag een ochtendteam en 2 teams voor de avond. Het hoogste mix team mag gezellig op stap naar onder andere Lelystad en De Bilt.

De notulen van de vorige vergadering waren voor 100% in orde dus goedgekeurd. De kascommissie heeft geconstateerd dat alle financiën in orde waren en vonden dat TCA de handen dicht mag knijpen met zo’n goede penningmeester als Jantinus Aalders.

Voorzitter John B. was aftredend maar werd door de voltallige vergadering herkozen. In diverse commissies zijn mensen vertrokken en weer aangevuld met nieuwe werkers. Uiteraard is er wel meer besproken en verteld maar dit is dan ook een korte samenvatting.

Rest nog te vermelden dat er vanaf 2 april weer kan worden getost.

Dinsdag en zaterdag van 09.30-12.00 uur.
Woensdag van 19.00 uur – 23.00 uur.