Aanmelden Lidmaatschap

  VOORLETTERS (Verplicht)
  VOORNAAM (Verplicht)
  ACHTERNAAM (Verplicht)
  GESLACHT
  VrouwMan
  STRAAT EN HUISNUMMER (Verplicht)
  POSTCODE EN WOONPLAATS (Verplicht)
  IEMAND ANDERS AL TCA LID OP DIT ADRES? (Verplicht)
  JaNee
  GEBOORTEDATUM (Verplicht)
  EMAIL (Verplicht)
  TELEFOONNUMMER
  KNLTB NUMMER (INDIEN AANWEZIG)
  IBAN REKENINGNUMMER (Verplicht)
  NAAM REKENINGHOUDER (Verplicht)

  PASFOTO OF GOEDE FOTO MET HET GEZICHT RECHT VAN VOREN T.B.V. KNLTB PAS

  EVENTUELE OPMERKINGEN

  Ik verleen, tot wederopzegging van het lidmaatschap, machtiging aan de Tennis Club Annen om de verschuldigde jaarlijkse contributie medio januari van mijn rekening af te schrijven.