Aanmelden Lidmaatschap

  VOORLETTERS (Verplicht)

  VOORNAAM (Verplicht)

  ACHTERNAAM (Verplicht)

  GESLACHT
  VrouwMan

  STRAAT EN HUISNUMMER (Verplicht)

  POSTCODE EN WOONPLAATS (Verplicht)

  IEMAND ANDERS AL TCA LID OP DIT ADRES? (Verplicht)
  JaNee

  GEBOORTEDATUM (Verplicht)

  EMAIL (Verplicht)

  TELEFOONNUMMER

  KNLTB NUMMER (INDIEN AANWEZIG)

  IBAN REKENINGNUMMER (Verplicht)

  NAAM REKENINGHOUDER (Verplicht)

  EVENTUELE OPMERKINGEN

  Ik verleen, tot wederopzegging van het lidmaatschap, machtiging aan de Tennis Club Annen om de verschuldigde jaarlijkse contributie medio januari van mijn rekening af te schrijven.