Aanmelden Lidmaatschap

VOORLETTERS (Verplicht)
VOORNAAM (Verplicht)
ACHTERNAAM (Verplicht)
GESLACHT
VrouwMan
STRAAT EN HUISNUMMER (Verplicht)
POSTCODE EN WOONPLAATS (Verplicht)
IEMAND ANDERS AL TCA LID OP DIT ADRES? (Verplicht)
JaNee
GEBOORTEDATUM (Verplicht)
EMAIL (Verplicht)
TELEFOONNUMMER
KNLTB NUMMER (INDIEN AANWEZIG)
IBAN REKENINGNUMMER (Verplicht)
NAAM REKENINGHOUDER (Verplicht)

PASFOTO OF GOEDE FOTO MET HET GEZICHT RECHT VAN VOREN T.B.V. KNLTB PAS

EVENTUELE OPMERKINGEN

Ik verleen, tot wederopzegging van het lidmaatschap, machtiging aan de Tennis Club Annen om de verschuldigde jaarlijkse contributie medio januari van mijn rekening af te schrijven.